Om kärngårdar

Omslag till Anna Horns bok Kärngårdar, utgiven 1987

Vad är kärngårdsrörelsen?

Anna Horn startade kärngårdsrörelsen under 80-talet som en rikstäckande förening. Föreningen ombildades efter 2010 till en intressegrupp/projekt inom organisationen Framtiden I Våra Händer, FIVH och där vi dag arbetar med utveckling av kärngårdsrörelsen som en mycket viktig del i arbetet för en robustare hållbarare samhällsutveckling.

I Skåne har av praktiska skäl en regional självständig förening bildats, Skånes Kärngårdar och kan på liknande sätt vara intressant att på sikt arbeta för inom varje region för att därigenom stärka samverkan för omställning.

En Intresse/projektgrupp Kärngårdar inom FIVH tjänar som paraply för framtidsarbetet och består initialt av Gunilla Winberg, Kurt Gustafsson och Jörgen Leufstedt.

Så här skrev Anna Horn som baksidestext på sin bok 1987:

En KÄRNGÅRD

  • är i sin helhet eller i viktiga delar uppbyggd för att minska fysisk och psykisk sårbarhet i vardagslivet och i en krissituation
  • bjuder på möjligheter för gamla kunskaper och färdigheter att leva vidare till kommande generationer
  • bjuder på möjligheter att utveckla människors kreativitet till goda nya kunskaper och färdigheter som minskar sårbarheten

Gräsrötter driver med motståndsvilja sina utrotningshotade gårdar, där där ofta utrotningshotade djur, växter, människor och kunskaper finner en fristad.

Gräsfrön söker och längtar efter tillfällen att få gro i moståndsmull och utveckla sina livskunskaper, tillfällen som i dagens högteknologiska, storstadsgynnande, snävt lönsamhetsinriktade samhälle blir allt svårare att hitta.

Ett nät av kärngårdar ger oss ett säkerhetsnät mot vardagens växande ekologiska, psykologiska, sociala och ekonomiska sårbarhet.

Kärngårdarna bildar ett civilförsvar för allas möjligheter att ta eget ansvar för utrotningshotade livsvärden.

%d bloggare gillar detta: