Våra kärngårdar

Aktuell information om våra kärngårdar

Hemsidan är under utveckling/komplettering och under denna rubrik kommer en uppdaterad förteckning över aktuella gårdar att införas. I dag finns på gamla listan minst 50 gårdar med dess förvaltare beskrivna. Innan inläggning måste en uppdatering, gård för gård, göras.

Vi förutsätter att ett tätt nätverk av Kärngårdar och stödpersoner ska växa ut i Sveriges regioner. Har du en egen gård, eller känner någon som har det och som motsvarar kriterierna för att ingå i Kärngårdsrörelsen, tag kontakt med oss i projektgruppen, se: Kontakt.

%d bloggare gillar detta: