Besök på gårdar

Tänk om Sverige kryllade av kärngårdar!

Då skulle vi ha nittio procents självförsörjningsgrad i landet, och mer om det skulle behövas. Vi skulle ha en mer levande landsbygd, mer lockande möten med verksamma människor i olika roller, för odling och djurhållning, för besöksanläggningar, kaféer, blommande trädgårdar, butiker, rum och stugor för övernattning. Möten med människor som aktsamt och med fantasi tillvaratar och brukar befintliga och skapade resurser.

Landskapet skulle för allt fler öppna sig för en närmare kontakt och en ökad lockelse för bosättning och för närvaro i livets och naturens mångfald av möjligheter. Den urbana livsstilen skulle luckras upp och städerna tillväxt avstanna. En ny kultur skulle växa fram. En kultur som inte längre sågar vidare i den gren vi sitter på.

Många fler gårdar, lantställen och företag som arbetade utifrån Kärngårdsidén skulle vi behöva se nu i omställningens tid. Anna Horn startade Kärngårdsrörelsen på 1980-talet mot bakgrund av en tilltagande urbanisering och en livsstil allt mer avlägsnad från livets realiteter: den basala, maten för dagen och odling närmare naturens kretslopp.

Kärngårdarna med sina förvaltare och intresserade medhjälpare skulle motverka den tilltagande sårbarheten var Anna Horns tanke. Hon gav dem också namnet beredskaps- eller civilförsvarsgårdar. Små öar för överlevnad och trygghet trots eventuella avspärrningar, utslagna försörjningssystem och liknande. I dag skulle ett nätverk av gårdar behövas för att göra samhället mer levande och mer robust. Läs mer om vad kärngårdar är här.

Hur skulle Sverige kunna krylla av kärngårdar?

Läs våra framåtblickande förslag här!

Besök på några gårdar i Södra Norrland

Sommaren 2021 gjorde vi en resa till några olika platser och gårdar i Södra Norrland. Här är våra berättelser.

Besök på kärngårdar i Skåne

Här följer några berättelser från gårdar och lantställen i Skåne som vi besökt och som arbetar utifrån kärngårdsidén. Skåne har i dag flest kärngårdar i Sverige och har en egen regional förening: Se: skaneskarngardar.se

Texter och foton (där inget annat anges)
Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson

%d bloggare gillar detta: