Kastanjegården i Långaröd

Vi lyckades i sista minuten! Ett möte med Jörgen Leufstedt kom till stånd eftermiddagen innan Mälardalen nästa. Vi körde fram till gården vid tretiden som avtalat. Gården, tre hus i u-form som många här i Skåne, men inte byggda med korsvirkesteknik. Jörgen är i full fart med att stänga ute gårdsplanen från de frigående hönsen. Ett nät ska hindra dem. Vi är tacksamma att han kunde ta lite av sin dyrbara tid för vårt möte.

Skylten till Kastanjegården

Jörgen har många järn i elden, tidigare fritidspolitiker med många idéer om en robustare framtid parad med nödvändigt arbete på gården och sin parallellt drivna åkerirörelse. En verksamhet som tar mycket av dygnets timmar i anspråk. En nödvändig kombination ändå för en vettig ekonomi.

Gården köptes in 2000 och är på 6 hektar mark och skog. Odlar potatis för försäljning på en del av åkermarken som i övrigt används för fårbete med lammuppfödning. 20-25 får finns i dagsläget. Lite grönsaksodling för självförsörjning finns också förstås samt lite värphöns. Potentialen för olika utvecklingsmöjligheter finns i rikt mått, här som på så många andra gårdar.

Inne vid köksbordet får vi kaffe med för dagen till ära inköpt spettekaka. Det samtal som formades under en timma bar fram mycket av Jörgens tankar om småbrukets situation och om framtida kraftfullare satsningar och stöd för fler gårdar med närproduktion och självförsörjning. Beträffande utbildningssatsningar så skulle Jörgen se att kurser, utöver sådana för frukt och grönsaker, också kom till för djurhållning i den mindre skalan.

Vi talade om Kärngårdstörelsen i en tid av omställning. Kärngården som idé är så rik på möjligheter att bli beredskapsenheter och mångfasetterade glädjespridare i ett samhälle med en mer levande landsbygd. Att skapa ett tätt kluster av gårdar och marker i det rika landskapet är något som rörelsen med större kraft måste arbeta med och för. Mer meningsfullt arbete kan skapas med en naturligare närhet till naturens rikedom och samtidigt också minska samhällets sårbarhet.

Länge hade vi kunnat spåna om idéer för hur vi skapar ett mer robustare och levande samhälle genom mer kraftfull och visionärt arbete. Vid tiden för uppbrott gavs ändå gemensamma signaler om, fortsättning följer. En rundvandring på ägorna, ut till odlingar, fårhagar och skogsdungar får vi spara till en annan dag i tidens ström.

%d bloggare gillar detta: