Möte med en Kärngårdsförvaltare utanför Höör

Vi svänger av mot Maglasäte strax utanför Höör, på väg till Karin Strandh, som är den första person vi besöker i spaningen efter de avtryck som Kärngårdsrörelsen satt i Skåne.

Karin visar sig vara en glad och vänlig person, som varit med om att starta den Waldorfskola i Höör, där hon sedan arbetat en stor del av sitt yrkesliv. Skolan firar i år trettio års jubileum och har ökat sitt elevantal från fyra vid starten till dagens 180. En imponerande prestation.

Karin understryker vikten av den pedagogik som bedrivs vid Waldorfskolorna, där vilja, känsla och tanke är honnörsord.

Samtalet glider sedan in på skälet för vårt besök – Karins medlemskap i Kärngårdsföreningen.

– Jag gick med i Kärngårdsföreningen år 2000, berättar Karin, samtidigt som jag tog över gården Lillasätedal från mina föräldrar. Vi bestämde oss för att gården skulle odlas ekologiskt. Samtidigt ville vi ge möjlighet till vänner och bekanta att odla och förberedde därför ett antal lotter här som de kunde få odla på. 2002 bildade vi Lillasätedals gårdsförening, där ca 30 familjer blev medlemmar. När föreningen bildats bestämde vi att trädgårdsodlingen skulle skötas biodynamiskt. Man betalar 50 kr/år för att bli medlem och ytterligare 50 kr/år för att odla och då får man tillgång till redskap, bevattning, kompost och naturgödsel.

– Våra odlare är mellan 9 och 85 år! fortsätter Karin entusiastiskt. Här växer många kålsorter, rotfrukter, bönor och gurkväxter och bland många andra blommor, ringblommor som skydd mot kålfjärilslarver.

Vi njuter av mångfalden i de välordnade bäddarna.

– Här odlar för närvarande nio familjer – berättar Karin vidare. Var och en sköter sin lott, men en gång i månaden har vi gemensam arbetsdag. Då jobbar vi med de allmänna ytorna, komposthögarna och vår gemensamma Örtagård. Vi har också en grupp som arbetar med biodling med en särskild blomsterrabatt för att gynna bin. Vi har också bihotell för vildbin.

– Eftersom vi är biodynamiker hjälper vi jorden med kompostpreparat och kiselpreparat. Om några dagar är det dags för en behandling.

Vi leder sedan in samtalet på framtiden och undrar hur Karin ser på medvetenheten hos folk i allmänhet om nödvändigheten att ställa om vårt resursslukande sätt att leva.
Karin menar att medvetenheten om att sadla om till ett hållbarare liv och att kanske bli mer självförsörjande vad gäller livsmedel, har ökat.

Det pågår ett generationsskifte på Lillasätedal, Karins son som är i färd med att ta över gården, berättar att han nyligen fått kontakt med två unga personer som köpt en gård på andra sidan vägen. De har tidigare ägnat sig åt stadsodling i Malmö.

Sedan vi tackat Karin för ett intressant och givande samtal och trädgårdsvandringen, beger vi oss över vägen för att hälsa på de nya grannarna Cecilia och Monica. Vi stör dem mitt i lunchen så samtalet blir kort men hjärtligt. Vi får veta att de odlar grönsaker som de säljer via Rekoringar i Skåne, den närmaste i Höör.

En intensiv regnskur förhindrar oss från att ”inspektera” odlingarna. Det får bli nästa gång vi kommer till trakterna kring Höör.

%d bloggare gillar detta: