Finnes: Lägenhet för trädgårdsmästare/grönsaksodlare med familj

För inflyttning under senhösten/vintern och odlingsstart våren 2021 har vi i ett parhus på gården en lägenhet om fyra rum och kök, efter renovering, ledig samt några hektar mark i vall för beredning inför kommande odlingsår. Marken är krav-godkänd och i anslutning finns tillgång till uthus för diverse användning. För bevattning finns anslutande bäck. MöjligheterFortsätt läsa ”Finnes: Lägenhet för trädgårdsmästare/grönsaksodlare med familj”

Finnes: Mark norr om Örebro

För utveckling av gemensamhetsodlingar, privata små eller större lotter eller odlingsland kan vi erbjuda mark och logbyggnad en mil norr om Örebro i anslutning till busslinjer och cykelvägar. Markarealen kan utökas efter behov och logbyggnaden på många sätt rustas och inredas för kompletterande användning. Marken i dag gräsbevuxen vall. En möjlighet för Omställningsgrupper, Odlarföreningar ochFortsätt läsa ”Finnes: Mark norr om Örebro”